De eerste eucharistieviering van dit schooljaar vond plaats op dinsdag 18 september.
Deze viering had als thema school be-leven, daar zit muziek in en werd verzorgd door het tweede leerjaar.

         

Als decor etaleerde meester Filip zijn persoonlijke muziekinstrumenten: een keyboard, een gitaar, een blokfluit,
een xylofoon en een trompet. Deze instrumenten speelden de hoofdrol in het verhaal dat werd voorgelezen.
De instrumenten leden aan solisme, een 'ziekte' waarbij ze niet luisteren naar elkaar en geen tijd maakten
om met elkaar te spelen.

Liam las een leuk gedicht als eerste lezing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op het einde van de viering was er nog een versje over muzieknoten:

 God, mag ik met een noot of zes deze muzikale wens aan Jouw adres?
 Doof in ons alle muziek die aanzet tot haat en die de wereld onderdompelt in het kwaad.
 Regel de warmte van onze menselijke klanken opdat wij elkaar en U nooit vergeten te danken.
 Minimaliseer de valse noten in ons leven en leer ons die ook aan anderen te vergeven.
 Fantastisch zijn de lovesongs van Uw Zoon,zo te kunnen zingen is ook mijn grootste droom.
 Solist wil ik niet zijn in deze korte levenstijd, dirigeer mijn hart op ’t ritme van de solidariteit.
 Laat mij elke dag zoeken naar één lief woord dat mee kan klinken in een hemels akkoord.
 Sierlijk wil ik met al die noten spelen en leren en elke dag tot een mooi melodietje musiceren.