Welkom aan de kleuters die net gestart zijn met hun schoolloopbaan!

We wensen jullie een mooie tijd toe in de school van Madonna - St.-Juliaan.

Op vrijdag 19 oktober vierden we de 'dag van de jeugdbeweging' in VBS Sint-Juliaan. De kinderen mochten in uniform naar school komen en tijdens de speeltijd organiseerden de leerlingen van de 3de graad spelletjes voor de verschillende leeftijdsgroepen. Een groepje oudsten ontfermde zich over een jongere klasgroep. Schipper mag ik overvaren, tikkertje standbeeld, trefbal, zakdoekje leggen,...
Wat werd er mooi samen gespeeld!