Afdrukken

Ouders kunnen zich nog levendig de toneeltjes herinneren die ze tijdens de lessen Frans
in het vijfde en zesde leerjaar mochten spelen.

Ook voor de kinderen van het tweede leerjaar is het leuk om toneel te lezen of te spelen.
Onze nieuwe taalmethode, Talent, biedt ons hiervoor leuke lesjes aan onder de noemer 'theaterlezen'.

Het verhaal van 'de kale knikker' werd zonder tussenkomst van de meester voorbereid.
Meester Filip maakte enkel de groepjes van 4 en dan gingen de kinderen zelfstandig aan het werk.
Waarover gaat de tekst, wie leest welke rol, hoe moet dit gelezen worden (boos, lief, zacht, luid, ...), ...?

Na een aantal werkmomentjes gespreid over twee dagen, was het eindelijk tijd om te tonen wat we konden.
Achteraf konden we onszelf bekijken op het digibord om het de volgende keer nog beter te doen.

(Klik op de foto om ons verhaal te bekijken)