Op maandag 4 december 2017 kregen de leerlingen van de tweede graad een namiddag navorming over afvalbeleid. Leren afval beheren op school is een educatief project dat kinderen bewustmaakt van het afvalprobleem en de nadruk legt op preventie. Een lesgeefster van het project kwam daarover een woordje uitleg geven.

Met behulp van 'De ladder van Lansink' werd duidelijk gemaakt hoe we afval kunnen voorkomen. Aan de hand van een kleine quiz leerden de kinderen de 5 mogelijke manieren van 'omgaan met afval' kennen: storten, verbranden, recycleren, hergebruiken en voorkomen. Alles werd grondig uitgelegd en verduidelijkt met filmpjes.

Eerst werd de eed afgelegd om te tonen dat iedereen zijn best zou doen om aandachtig te sorteren. Daarna werd de betekenis van PMD verklaard. De kinderen oefenden de betekenis van het letterwoord in allerlei leuke zangopdrachten. Zouden ze het nu nog kennen?

Ook werd in filmpjes de levenscyclus van PMD, glas en papier/karton getoond.

Tot slot werd de restafvalzak gecontroleerd. Wat hoort er niet in thuis? Hoe kunnen we afval beperken? Wist je dat een boterhamdoos heel wat rollen aluminiumfolie kan besparen?

Het was een boeiende namiddag vol tips, weetjes,...  Hopelijk wordt de afvalberg toch een klein beetje minder hoog...