Welkom aan onze nieuwe peuters!

In VBS Madonna:  Emile, Liedewij en Lise 

In VBS Sint-Juliaan: Esther en Yanaika