Op maandag 4 december 2017 kregen de leerlingen van de tweede graad een namiddag navorming over afvalbeleid. Leren afval beheren op school is een educatief project dat kinderen bewustmaakt van het afvalprobleem en de nadruk legt op preventie. Een lesgeefster van het project kwam daarover een woordje uitleg geven.