Op vrijdag 19 oktober vierden we de 'dag van de jeugdbeweging' in VBS Sint-Juliaan. De kinderen mochten in uniform naar school komen en tijdens de speeltijd organiseerden de leerlingen van de 3de graad spelletjes voor de verschillende leeftijdsgroepen. Een groepje oudsten ontfermde zich over een jongere klasgroep. Schipper mag ik overvaren, tikkertje standbeeld, trefbal, zakdoekje leggen,...
Wat werd er mooi samen gespeeld!


  foto's slothappening

foto's 


Op maandag 3 september mochten de leerlingen van VBS Madonna via de rode loper de school betreden voor de eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019. Een rij kleurrijke bootjes en vlaggetjes brachten kinderen, ouders en leerkrachten meteen in de passende sfeer.